Na celjskem okrožnem sodišču je potekal predobravnavni narok za Zlatka Dragarja, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje izkoriščanja ljudi za prostitucijo leta 2012.
V ta namen naj bi Dragar prek povezanih oseb novačil dekleta iz Slovenije in Slovaške. Kaznivega dejanja ni priznal, prav tako tudi nobenih dejstev iz obtožnice.

Tožilstvo mu je v primeru priznanja krivde ponudilo zaporno kazen v višini enega leta in štirih mesecev ter denarno kazen 100 dnevnih zneskov po 20 evrov. Sicer naj bi Dragar za vsako pripeljano dekle v njegov nočni klub na Polzeli plačeval po 500 evrov, za pol ure prostitucije so stranke plačevale 70 evrov, za celo uro pa 110 evrov. Njegova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar je podala predlog o izločitvi nekaterih listinskih dokazov, ker so bili po njeni oceni pridobljeni na nezakonit način, s tem pa naj bi bila kršena pravica njeni stranki do poštenega sojenja.

Prvoobtoženi Jože Cank, zoper katerega na celjskem sodišču teče več kazenskih postopkov, in Vadim Sendrei sta bila na narok vabljena že decembra lani, a se ga nista udeležila, nista pa niti opravičila svojega izostanka. Za sodnico Cvetko Posilovič to pomeni, da očitanega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi nista priznala. Cank je na sodišče vložil prošnjo za imenovanje novega zagovornika po uradni dolžnosti, doslej pa ga je zagovarjal celjski odvetnik Andrej Švencbir.
Na enem izmed narokov očitanega kaznivega dejanja ni priznala niti Slovakinja Nataliia Summovska, včerajšnji narok za prav tako Slovakinjo Simono Vojtasvicsovo pa je bil ponovno preložen. Njen zagovornik Dušan Tanko je povedal, da je celjsko sodišče vzpostavilo zvezo s pristojnimi slovaškimi organi, tako da naj bi bil zanjo kmalu sklican nov narok.

https://www.slovenskenovice.si/kronika/doma/novacil-naj-bi-dekleta-za-nocni-klub/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=170 5406196