Že se kažejo posledice razsodbe, po kateri morajo v zadevi farmacevtka uničiti vse dokaze, pridobljene s prisluškovanji pogovorom Zorana Jankoviča. Na isto zakonsko določilo so se včeraj sklicevali na sojenju združbi, ki naj bi se ukvarjala s trgovino z ljudmi.

Pred več kot petimi leti so mariborski kriminalisti razdrli kriminalno združbo, ki je Turke ilegalno tihotapila v Evropsko unijo, obenem pa so odkrili še laboratorij za pridelovanje marihuane. Mariborski kriminalisti so tedaj ovadili skupno 19 oseb, v piramidi združbe pa naj bi v Sloveniji najvišji položaj zasedal državljan Kosova Zumber Shala. Še istega leta se je na mariborskem okrožnem sodišču ekspresno končalo sojenje večini osumljencev, saj so po hitrem postopku priznali vsa očitana dejanja v zameno za nižje kazni.

Pet let pozneje ta ista kazenska preiskava dobiva nov sodni epilog. Zoper danes 54-letnega Shalo in šesterico soobdolžencev so namreč kriminalisti zbrali dokaze tudi o tem, da naj bi trgovali z ljudmi in organizirali prostitucijo. In sicer naj bi marca 2012 iz Hrvaške v Slovenijo »uvozili« oškodovanko, državljanko Srbije, nato je morala dober teden dni prisilno ponujati spolne storitve, med drugim v Krškem in Mariboru. Obdolženci naj bi bodisi preprodajali oškodovanko bodisi naj bi morala po njihovih navodilih opravljati spolne storitve in jim izročati zaslužek.

Če velja za Jankovića, naj še za Shalo

Mariborska okrožna sodnica Barbara Nerat je včeraj izpeljala predobravnavni narok zoper večino obdolžencev, tisti, ki so bili odsotni, pa pridejo na vrsto čez teden dni. Okrožna državna tožilka Maja Rihtarič je Shali ponudila, da bi se v primeru priznanja krivde strinjala z izrekom največ 15-mesečne zaporne kazni. Tokrat Shala krivde ni priznal, njegov zagovornik, odvetniški pripravnik Simon Bokan, pa je sodnici predlagal, naj iz spisa izloči vse najbolj obremenilne dokaze. To so posnetki, prepisi in drugi dokumenti, ki so jih kriminalisti zbrali s pomočjo prisluškovanj telefonskim pogovorom. Bokan je svojo zahtevo utemeljil z v preteklih tednih večkrat citiranimi določili zakona o kazenskem postopku. Na njihovi podlagi je ljubljansko višje sodišče pravnomočno razsodilo, da morajo v zadevi farmacevtka, v kateri je osumljenec ljubljanski župan Zoran Janković, iz spisa izločiti vse tiste dokaze, ki so jih kriminalisti pridobili s prikritimi preiskovalnimi ukrepi.

»Iz podatkov spisa izhaja, da so obdolženemu Shali nadzorovali telekomunikacijske naprave v letih 2011 in 2012, v tej zadevi pa je bila zahteva za preiskavo vložena januarja 2015, torej šele po izteku dveletnega zakonskega roka,« je razložil Bokan. Ali bo sodnica ugodila njegovi zahtevi, bo znano na glavni obravnavi. Njenega datuma še ni razpisala.

Shala je bil zaradi trgovanja z drogo in tihotapljenja ljudi leta 2012 obsojen na tri leta in sedem mesecev zapora, poleg odvzema premoženjske koristi 6000 evrov pa je moral plačati še 5315 evrov stranske kazni. Leta 2013 je mariborsko sodišče obsodilo tudi vodjo mednarodne združbe, Turka Ismaila Uysala.

Vir: Dnevnik