Okrožno sodišče v Kopru je odgovorne v razvpitem klubu Marina spoznalo za krive zlorabe prostitucije. Senat koprskega sodišča je obtožene obsodil na večletne zaporne kazni. Prvoobtoženega Sergeja Racmana na štiri leta in pol zapora in 30.000 evrov denarne kazni.

»Obtoženi Sergej Racman, Jože Kojc, Dejan Šurbek ter Vesna Ternovec so krivi, da so kot člani hudodelske združbe v okviru hudodelskega načrta v klubu Marina izvršili kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Oškodovanke so za vstop v klub morale plačati vstopnino, v klubu so morale biti dnevno najmanj 12 ur, obtoženi so jim določali stranke in cene spolnih uslug in s tem izkoriščali že tako slab socialni položaj oškodovank,« je v izreku sodbe na koprskem okrožnem sodišču včeraj povedala predsednica sodnega senata Tatjana Cvetičanin.

Sodišče je Sergeju Racmanu, ki je prihajal na sodišče z odprtega oddelka zapora na Dobu, kjer od marca prestaja dveletno zaporno kazen zaradi oškodovanja upnikov, izreklo štiri leta in šest mesecev zapora. Nato pa mu je obe kazni združilo v enotno kazen pet let in deset mesecev zapora. Plačati mora tudi stransko denarno kazen v višini 30.000 evrov. Dejan Šurbek in Jože Kojc sta bila obsojena vsak na štiri leta in štiri mesece zapora ter stranske denarne kazni, Šurbek na 21.000 evrov, Kojc na 30.000 evrov. Vesna Trnovec je bila obsojena na dve leti in dva meseca zapora, sodišče ji ni izreklo stranske denarne kazni, ker ni bila solastnica podjetja Cratos, pod katerim je deloval klub Marina. Lastniško so ga obvladovali Racman (več kot 66 odstotkov), Šurbek in Kojc. Sodišče je za krivo spoznalo tudi pravno osebo družbe Cratos, »ki je omogočala, da se v klubu Marina izvršuje kaznivo dejanje zlorabe prostitucije«, je povedala sodnica. Družba, ki je z zlorabo prostitucije, torej z vstopninami v klub, pridobila nekaj več kot 4,3 milijona evrov (in ne več kot 22 milijonov evrov, kot je v obtožnici trdilo tožilstvo) protipravne premoženjske koristi, pa je bila kaznovana z denarno kaznijo 100.000 evrov. Sodišče je tudi sklenilo, da varščina za Racmana v višini 800.000 evrov, kot garancija, da ne bo pobegnil iz države, potem ko mu je bil odpravljen pripor, ostaja.

Racman deloval iz ozadja
Tožilstvo je obtoženim očitalo, da so pod krinko vodenja kluba Marina več kot 500 deklet izkoriščali za prostitucijo in s tem zagrešili kaznivo dejanje zlorabe prostitucije, družba Cratos pa naj bi si v petih letih delovanja kluba pridobila za 22 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Klub, ki je bil odprt avgusta 2014, je konec januarja 2019 zaprl svoja vrata, potem ko je policija tam izvedla obširne aretacije.

V obrazložitvi sodbe je predsednica senata pojasnila, kakšne so bile po mnenju sodišča vloge obtoženih v klubu Marina. Racman je deloval iz ozadja. Zagotovil je največ denarja za delovanje kluba, občasno pa je Kojcu in Šurbku iz podobnih klubov po Evropi poročal o njihovem delovanju. »Šurbek je skrbel za delovanje kluba, skupaj s Kojcem sta bila zadolžena na spletno stran, prek katere so v klub vabili ženske z namenom, da bi se tam prostituirale. Šurbek je tudi vodil rezervacije žensk, ki so želele v klub, in o vsem, kar se dogaja v klubu, dnevno poročal Racmanu in Kojcu. On pa je dajal navodila Vesni Ternovec, kako naj vodi klub in kaj naj se v njem dogaja,« je dejala sodnica.

Spolne delavke plačevale vstopnino
»Večina žensk je v klubu Marina izvajala svoj poklic spolne delavke. V klubu niso bile v delovnem razmerju, zato so bile tudi bolj ranljive. Izvajanje prostitucije je bila glavna dejavnost kluba, in ne ponudba velnesa, bazena in prijetnega vzdušja, kot so trdili obtoženi. Tudi gostje, ki so v glavnem prihajali iz tujine, so prihajali izključno zaradi spolnih uslug, ki so se dogajale v separejih. Klub, ki je gostom ponujal hrano in pijačo, kar je bilo všteto v vstopnino, seveda ni beležil prihodka od prostitucije. Res je, da spolnim delavkam, kar je v Sloveniji poklic kot vsak drug, niso jemali nič od njihovega zaslužka. So pa jim vsak dan jemali 70 evrov za vstopnino, ki so jo plačevale od spolnih uslug. Vstopnino so morale plačati ne glede na to, ali so imele spolni odnos. Če ga niso imele, so morale imeti naslednji dan več spolnih odnosov, da so lahko pokrile vstopnino. Klub Marina je bil urejen klub, kar je imelo vpliv na goste, vendar ni bil zasnovan za enakovredno druženje moških in žensk. Obtoženi so vedeli, da spolne delavke in gostje niso enakopravni, saj so one prihajale zaradi zaslužka, za preživetje. Spolne delavke v klubu niso prodajale svojega znanja, ampak tisto, kar imajo najbolj intimnega, sebe,« je dejala sodnica v obrazložitvi sodbe.

Obtoženi so si narobe razlagali, da je klub privabljal spolne delavke, da bi one zaslužile. Bistveno je bilo, da je z vstopninami zaslužil klub, zato spolne delavke niso delale le zase, ampak tudi za klub, kjer so bile v podrejenem položaju. Glede pogojev dela se niso mogle pogajati, v klubu je bilo vse določeno. Nadzor nad spolnimi delavkami se kaže tudi s sistemom rezervacij, saj so obtoženi tako poskrbeli za zadostno število strank in spolnih delavk. Če so delale ves mesec, je samo vstopnina znašala 2100 evrov mesečno, ob tem pa so imele tudi druge izdatke, kot so prevoz na delo, skrb za urejenost, nabava kostumov, plačilo sobe …

Pritožili se bosta obe strani
Tožika Maja Veber Šajn je po izreku sodbe za medije povedala, »da je bila obsodilna sodba zame pričakovana, saj je tožilstvo sodišču predložilo trdne dokaze«. Pritožila se bo le na izrečeno višino zapornih kazni, saj je za obtožene v zaključni besedi predlagala še enkrat višje kazni, kot so jim bile izrečene. Med obrambo obtoženih pa je bilo mogoče slišati, da je sodnica sodbo brala kot neko zgodbico, in da če bo tako zapisano tudi v pisni sodbi, sodišče sodbe ni izreklo na pravnih temeljih. Na izrek sodbe se bodo obtoženi in obramba pritožili na višje sodišče, »saj argumenti, s katerimi je sodišče izreklo obsodilno sodbo obtoženim, na višjem sodišču ne morejo vzdržati,« je povedal odvetnik Franci Matoz, ki s kolegom Francem Rojkom zastopa Jožeta Kojca.

Vir: Dnevnik